هنوز از همه پتانسیل شهرت خود استفاده نکردید! صدها طرفدار منتظر شما هستند.

بین فالوورها حامیانی هستند که برای ارتباط با شما لحظه‌شماری می‌کنند. از بستر امن پرستیژ برای ارتباط با طرفداران استفاده کنید.


چطور پرستیژ
به برندتان کمک می‌کند 🤩

از تمام پتانسیل خود استفاده کنید

از طریق هدایا، کالاهای خاص، دسترسی به محتوا و رویدادها، آزادی در شیوه درآمدزایی را تجربه کنید.

به طرفداران‌تان هدایای خاص دهید

رابطه‌ای عمیق‌تر و پرمعناتر با طرفداران‌تان می‌سازید وقتی به آنها هدیه می‌دهید.


سریع، امن،
استفاده راحت 😋

بعد از تعیین هدایا کافی است با طرفداران داخل اپلیکیشن بدون مزاحمت و بدون دردسر چت کنید.

هدایای خاص‌تان را تعیین کنید

هدایای خاصی که طرفداران‌تال را سورپرایز کند و برای داشتن آنها لحظه‌شماری کنند تعیین کنید.

به گوش همه برسانید

لینک صفحه پرستیژ خود را در صفحات مجازی منتشر کنید و فالوورهایتان را با این حرکت هوشمندانه سورپرایز کنید.

متعهد باشید

تعهد شما به هدایا برای طرفداران و حامیانی که آنها را کسب کردند مهم است.